Ny bogføringslov 

Hvad betyder den nye bogføringslov?

Helt generelt handler den nye bogføringslov om, at så meget som muligt skal gøres digitalt. Da den gamle bogføringslov ikke omhandlede digital opbevaring af bilag m.m., kræver det en ændring til lovgivningen.

Det bliver derfor inden for de næste år et krav, at bogføring foretages i et regnskabsprogram, der understøtter digital opbevaring af dine bilag.

I denne artikel vil jeg kort beskrive følgende:

  1. Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?
  2. Hvad betyder den nye bogføringslov?
  3. Hvilke regnskabsprogrammer skal jeg bruge fremover?
  4. Hvor kan jeg læse mere om den nye bogføringslov?

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?

Den nye bogføringslov trådte allerede officielt i kraft d. 1. juli 2022. Dog træder reglerne vedr. digital bogføring, herunder digital opbevaring af bilag, først i kraft over en årrække fra juli 2024.

Et vigtigt krav i den nye bogføringslov, som for mange allerede er trådt i kraft, er en beskrivelse af bogføringsprocedure, herunder opbevaring og hvem der er ansvarlig for procedurerne. Beskrivelsen skal altid kunne fremvises til Erhvervsstyrelsen ved en evt. kontrol. Derfor skal denne beskrivelse være udarbejdet.

Hvornår de nye regler om digital håndtering af din bogføring træder i kraft, kommer helt an på, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Det er forventeligt, at i juli 2024 bliver regnskabsklasse B, C og D omfattet, og forventeligt i januar 2026 bliver regnskabsklasse A (typisk enkeltmandsvirksomheder) omfattet.

Hvad betyder den nye bogføringslov?

Den mest omfattende ændring i den nye bogføringslov er kravet til digital opbevaring af bilag og digital bogføring i et bogføringssystem, som overholder kravene fra Erhvervsstyrelsen. Det er de fleste virksomheder, som skal bogføre digitalt. Undtagelsen er, hvis din virksomhed har under 300.000 kr. i nettoomsætning, eller du ikke har pligt til at aflægge årsrapport.

Der er overordnet nogle nye krav til dit bogføringssystem, for at du kan ”bogføre digitalt”. Disse krav inkluderer følgende:

  1. Understøtte digital opbevaring af bilag på sikker vis og i minimum 5 år.
  2. Opfylde nogle specifikke IT-sikkerhedskrav herunder sikkerhedskopiering af både bilag og posteringer foretaget i bogføringssystemet.
  3. Mulighed for kontering ift. en offentlig kendt standard kontoplan.

Det betyder, at du skal registrere alle dine transaktioner så nøjagtigt som muligt i et bogføringssystem, der overholder de nye IT-krav. Du skal desuden tilknytte bilag til de registrerede transaktioner i dit bogføringssystem, således de kan opbevares digitalt i minimum 5 år.

Hvilke regnskabsprogrammer skal jeg bruge fremover?

Du kan vælge enten at bruge et anerkendt bogføringssystem, som er registeret i Erhvervsstyrelsens database over godkendte bogføringssystemer, eller du kan bruge et, der ikke er registeret, men stadig overholder kravene. Hvis du vælger den sidste løsning, er det dig selv, der har ansvaret for, at systemet også overholder gældende lovgivning.

Erhvervsstyrelsen vil (forventeligt) d. 1. januar 2024 offentliggøre en liste over godkendte bogføringsprogrammer i Danmark. Hvis det bogføringsprogram, du bruger fremover, er på listen over godkendte bogføringsprogrammer, er det udbyderens ansvar, at programmet efterlever IT-kravene.

Hvor kan jeg læse mere om den nye bogføringslov?

Du kan læse mere om den nye bogføringslov hos Erhvervsstyrelsen og følge med i den nyeste tidsperiode for, hvornår de enkelte regler og krav træder i kraft. Se nedenstående link til Erhvervsstyrelsen:

https://erhvervsstyrelsen.dk/bogfoeringslov

Regnskabsprogrammet e-conomic har også lavet en god guide, som denne artikel primært har taget udgangspunkt i. Du finder guiden på nedenstående link:

https://www.e-conomic.dk/den-nye-bogfoeringslov